This website uses cookies. More information Do not show this message
Everything about the Bobtail or Old English Sheepdog

Disclaimer

De websites www.oes-bobtail.nl en oesdatabase.nl zijn een initiatief van Onze OES. Iedere bezoeker van www.oes-bobtail.nl en oesdatabase.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

De informatie op www.oes-bobtail.nl en oesdatabase.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze sites soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Onze OES niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Het fotomateriaal op de websites www.oes-bobtail.nl en www.oesdatabase.nl is eigendom van de honden eigenaar, fokker of fotograaf. De illustraties op deze site zijn gemaakt door Charlotte Calmerman-Van Wauwe en heeft deze auteursrechtelijk beschermd. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze contactpagina. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze disclaimer is gepubliceerd op 8 april 2012.